ورود سپاهی و بسیجی و خوک وزالو ونماینده مجلس ممنوع میباشد

Oct 1, 2010

کلیپی که به خاطر آن خواننده اش به زندان افتاد

آریا آرام نژاد خواننده این ترانه که آنرا به یاد شهیدان سبز آزادی در روز عاشورای سال 1388 تهران و شهرستانها ساخت هم اکنون در بیدادگاه رژیم سفاک و خونخوار اسلامی اسیر است.حتی در متن دفاعیه اش هم آتشی به جان حکومت ددمنش انداخته و پرده از بسیاری از شکنجه ها و بلاهایی که در زندانهای رژیم بر سر زندانیان سیاسی می آید برداشته است.متن دفاعیات او را در اینجا اینجا و اینجا)بخوانید.ترانه زیبایش با عنوان "علی برخیز" را هم بشنوید.متن ترانه در انتها آمده است.این متن ها و ترانه ها را با رعایت جوانب امنیتی به دوستان و آشنایان خود برسانید تا پرده ها از جنایات رژیم بیش از پیش برداشته شود و سهم کوچکی از وظیفه مان را در قبال کسانی که در راه آزادی وطن گام برمی دارند انجام داده باشیم.

لینک وبلاگ شخصی این هنرمند

شنیدن ترانه علی برخیز

لینک ترانه در یوتیوب

لینک کمکی

میون ظهر عاشورا، یزید خفته دوران

زگور کهنه اش برخاست، بقصد قتل دلداران

گناه ملت ما چیست بجز فریاد آزادی

خداوندا تو شاهد باش به حتک حرمت انسان

علی برخیز و باطل کن بساط این دغل بازان

که اینان جامه حق را بپوشاندند تن شیطان

چنان دین محمد را به کام خود بیالودند

که گویی حضرت حجت ز اینان میبرد فرمان

محرم غرق در خون شد به دست لشکر شیطان

خوارج در لباس دین به روی نیزه ها قرآن

حلول روح دجال است در این شب راهه ی مرموز

خدایا آفتابت را بتابان بر سر ایران

علی برخیز و باطل کن بساط این دغل بازان

که اینان جامه حق را بپوشاندند تن شیطان

***

پی نوشت:من به شخصه ترانه صدسال دیگه از این هنرمند رو خیلی خیلی دوست دارم

No comments:

Post a Comment