ورود سپاهی و بسیجی و خوک وزالو ونماینده مجلس ممنوع میباشد

Nov 29, 2011

محرم تشریفش را آورد‫خاک دو عالم بر سر ملتی شده است که فرهنگ شیون و زاری را با تعصب هر چه تمام تر در حالی که نشانی از اجداد صلح دوست تاریخی اش نمانده است زنده نگه می دارد! واقعن چیه این برچسب معمایی شیعه!اسلام میترایی شده؟؟؟ میترای مسلمون؟ کاسه داغتر از آش؟...هر چی که هست مبارک منتفعان شریفش ما که جز نفرت چیزی ندیدیم ازشون! به نام اسلام و تاریخ شیعه بر ایرانی از همه جا مونده بلا می باره...‬

پی نوشت: اینهمه میگن اسلام دین رحمت هستش میشه بفرمایید اینهمه خشونت در دین اسلام از کجایش می آید؟


Nov 24, 2011

کودک و مادربزرگ و کتاب خدا

بچه : مامان بزرگ این چه کتابیه تو چند ماهه داری میخونی و تموم نمیشه؟
مامان بزرگ : این قرآنه عزیزم ، تموم شده من هی دوباره میخونمش
بچه : کی امتحانشو دارین؟
... مامان بزرگ : با لبخند ، چند سال دیگه عزیزم
بچه : فهمیدنش خیلی سخته؟
مامان بزرگ : نه
بچه : پس چرا اینقدر هی دوباره میخونیش؟
مامان بزرگ : آخه من قصه هاشو خیلی دوست دارم
بچه : مامان بزرگ مگه قصه ها رو از شما امتحان میگیرن؟
مامان بزرگ : نه عزیزم این کتاب خداست و من باهاش دعا میکنم
بچه : مامان بزرگ تو با کتاب قصه دعا میکنی؟
مامان بزرگ : عزیزم این قصه های کتاب خداست
بچه : مامان بزرگ کتاب خدا یعنی چی؟
مامان بزرگ : یعنی کتابی که خدا حرف هاشو به پیغمبرخودش میگه که به ما بگه
بچه : چرا خدا خودش به ما نمیگه؟
مامان بزرگ : خدا که حرف نمیزنه عزیزم
بچه : پس چیجوری با پیغمبر خودش حرف میزنه ؟
مامان بزرگ : با اونم حرف نمیزنه بهش وحی میفرسته
بچه : وحی چیه مامان بزرگ؟
مامان بزرگ : دستورهای خداست که با یک فرشته ای به پیغمبرش میگه
بچه : فرشته مگه حرف میزنه؟
مامان بزرگ : آره اما فقط با پیغمبر خدا
بچه : منم میتونم پیغمبر بشم؟
مامان بزرگ : نه
بچه : چرا؟
مامان بزرگ : آخه خدا پیغمبر ها رو از اول خودش انتخاب میکنه
بچه : اونا مگه با ما فرق دارن؟
مامان بزرگ : نه عزیزم
بچه : اگه فرق ندارن پس چرا خدا منو انتخاب نمیکنه؟
مامان بزرگ : آخه دیگه خدا پیغمبر انتخاب نمیکنه ، همه حرفاشو گفته
بچه : آها پس دیگه خدا قصه بهتری بلد نیست بگه؟
مامان بزرگ : با لبخند ، نه عزیزم این بهترین قصه هاش بوده دیگه
بچه : مامان بزرگ میشه من کتاب رو ببینم؟
مامان بزرگ : آره عزیزم اما تو دستهات کثیفه و گناه داره ، خودم نشونت میدم
بچه : مامان بزرگ اینکه داستانهاش عکس نداره؟
مامان بزرگ : با لیخند ، نه نداره عزیزم
بچه : مامان بزرگ این چرا اینجوری نوشته؟
مامان بزرگ : این به زبون عربی نوشته عزیزم
بچه : مامان بزرگ مگه تو عربی بلدی؟
مامان بزرگ بعد از چند ثانیه سکوت : نه عزیزم
بچه : آها پس تازه فهمیدم چرا اینقدر میخونیش
مامان بزرگ : سکوت !!!


متن برگرفته از یک ایمیل ارسالی

Nov 16, 2011

شاهد بی سوادی بنگاه خبر پراکنی دولتی


براثبات بی سوادی این بنگاه دروغ پراکنی دولتی که از اموال بیت المال روزی میخورد و خود را بزرگترین خبرگزاری فارسی زبان دنیا نیز میخواند همین بس که نوشتن درست کلمه ای را که هر روز و هر روز از آن استفاده کرده وبه این و آن برچسب میزند را نمیداند!تاسف آور استمهدورالدم در فرهنگ دهخدا


Nov 12, 2011

سخنرانی بسیارمهم شاه فقید ایران در مورد نفت

Link
سرنخ بسیاری از وقایع را اینجا بجویید