ورود سپاهی و بسیجی و خوک وزالو ونماینده مجلس ممنوع میباشد

Apr 27, 2010

که خونبهای تو خون سیاه جلاد است / سکوت دامنه در انتظار فریاد است

قسم به بوسه آخر

قسم به تیر خلاص

قسم به خون شقایق ،نشسته بر تن یاس

قسم به آتش پنهان به زیر خاکستر

قسم به ناله مادر

قسم به بغض پدر

قسم به مشت برادر

قسم به خشم رفیق

قسم به شعله کبریت و

قسم به خواب حربق

قسم به بال پرستو

به عزم فروردین

قسم به نبض ترانه

قسم به خاک زمین

که خونبهای تو خون سیاه جلاد است

سکوت دامنه در انتظار فریاد است

که خونبهای تو اتمام این زمستان است

طنین نام تو در ذهن هر خیابان است


***

زنده باد یاد و نام تمامی شهدای راه آزادی

لینک در یوتیوب


No comments:

Post a Comment