ورود سپاهی و بسیجی و خوک وزالو ونماینده مجلس ممنوع میباشد

Nov 16, 2011

شاهد بی سوادی بنگاه خبر پراکنی دولتی


براثبات بی سوادی این بنگاه دروغ پراکنی دولتی که از اموال بیت المال روزی میخورد و خود را بزرگترین خبرگزاری فارسی زبان دنیا نیز میخواند همین بس که نوشتن درست کلمه ای را که هر روز و هر روز از آن استفاده کرده وبه این و آن برچسب میزند را نمیداند!تاسف آور استمهدورالدم در فرهنگ دهخدا


1 comment:

  1. اینا این کلمات رو از کجاشون میارن ، هر روز یه کلمه جدید میارن بیرون تا دیروز فتنه ، حالا مهدور الدم ، فردا یه چیزه دیگه

    ReplyDelete