ورود سپاهی و بسیجی و خوک وزالو ونماینده مجلس ممنوع میباشد

Nov 29, 2011

محرم تشریفش را آورد‫خاک دو عالم بر سر ملتی شده است که فرهنگ شیون و زاری را با تعصب هر چه تمام تر در حالی که نشانی از اجداد صلح دوست تاریخی اش نمانده است زنده نگه می دارد! واقعن چیه این برچسب معمایی شیعه!اسلام میترایی شده؟؟؟ میترای مسلمون؟ کاسه داغتر از آش؟...هر چی که هست مبارک منتفعان شریفش ما که جز نفرت چیزی ندیدیم ازشون! به نام اسلام و تاریخ شیعه بر ایرانی از همه جا مونده بلا می باره...‬

پی نوشت: اینهمه میگن اسلام دین رحمت هستش میشه بفرمایید اینهمه خشونت در دین اسلام از کجایش می آید؟


No comments:

Post a Comment